top of page

WERKWIJZE

Intake consult

Tijdens het intake consult nemen we de vragenlijst door. We bespreken dan de belangrijkste klacht(en) en/of vragen. De informatie die je al hebt over je gezondheidsklachten, bijvoorbeeld laboratorium uitslagen van je huisarts, breng je ook mee naar het eerste consult. Zo krijg ik een compleet beeld van je situatie. Het kan nodig zijn om aanvullende laboratoriumtesten uit te voeren om een beter inzicht te krijgen. Dat kan gaan om bloed-, plasma-, speeksel-, ontlasting- en urinetesten af laten nemen. In sommige gevallen kan een voedsel intolerantietest of een vitaminen en mineralenbepaling zinvol zijn.

Vervolgconsult

Na circa 3 tot 6 weken vindt meestal een vervolgconsult plaats. Centraal tijdens dit vervolgconsult staan je eerste ervaringen met aanpassingen in je voeding en de geadviseerde supplementen. Daarnaast worden eventueel de resultaten van laboratorium onderzoeken besproken. Het verband tussen de uitslagen en je klachten komt uitgebreid aan bod. We gaan samen kijken wat je zelf kunt doen om de klachten te verminderen. Het behandelplan is hierop gebaseerd en helemaal op jou afgestemd.

 

Behandelplan BeeBetter

Het behandelplan biedt je houvast om aan de slag te gaan. Dat kan zijn met aangepaste voeding om bepaalde intoleranties of allergieën te vermijden of een 4 fase aanpak om een disbalans in de darm te herstellen of schimmels/parasieten terug te dringen. De aanvulling met voedingssupplementen kan zinvol zijn om een verstoorde balans te herstellen. Daarnaast bevat het behandelplan vaak een stappenplan om ook leefstijl aanpassingen te maken. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat jij nodig hebt om weer beter te functioneren.

Success! Message received.

bottom of page