Consult

Contact

Ben je nieuwsgierig naar wat Orthomoleculaire Therapie voor jou kan doen ? Neem vrijblijvend contact met mij op voor informatie of een afspraak.


Dat kan via info@beebetter.nl

Mijn afspraken vinden plaats in:
Therapeutisch Activiteiten Centrum Amsterdam
Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam

en in het Therapeuten Centrum

Torenlaan 5a

Naarden/Bussum

 

Afspraak

Nadat je een afspraak hebt gemaakt ontvang je een uitgebreide intake lijst. Aan de hand van jouw antwoorden, krijg ik een eerste inzicht in je klachten en je gezondheidsgeschiedenis. Dit vormt de basis voor het intake consult. Ik wil graag de intakelijst een dag voor de intake terug ontvangen, zo kan ik me vast voorbereiden.

Intake consult

Tijdens het intake consult nemen we de vragenlijst door. We bespreken dan de belangrijkste klacht(en) en/of vragen. De informatie die je al hebt over je gezondheidsklachten, bijvoorbeeld laboratorium uitslagen van je huisarts, breng je ook mee naar het eerste consult. Zo krijg ik een compleet beeld van je situatie. Het kan nodig zijn om aanvullende laboratoriumtesten uit te voeren om een beter inzicht te krijgen. Dat kan gaan om bloed-, plasma-, speeksel-, ontlastings- en urinetesten af laten nemen. In sommige gevallen kan een voedsel sensitiviteitstest of een vitaminen en mineralen bepaling zinvol zijn.

Ook vraag ik soms een voedingsdagboek bij te houden voor een week. In dit dagboek houd je bij wat je eet en drinkt, welke problemen je ervaart en hoe je je daarbij voelt. Dit voedingsdagboek neem je vervolgens mee naar het tweede consult.

 

Vervolgconsult

Na circa 3 tot 6 weken vindt meestal een vervolgconsult plaats. Centraal tijdens dit vervolgconsult staan je eerste ervaringen met aanpassingen in je voeding, leefstijl en de geadviseerde supplementen. Daarnaast worden eventueel de resultaten van laboratorium onderzoeken besproken. Het verband tussen de uitslagen en je klachten komen uitgebreid aan bod. We gaan samen kijken wat je zelf kunt doen om de klachten te verminderen. Het uitgebreide behandelplan is hierop gebaseerd en helemaal op jou afgestemd.

Behandelplan BeeBetter

Het advies/behandelplan biedt je houvast om aan de slag te gaan. Dat kan zijn met aangepaste voeding om bepaalde intoleranties of allergieën te vermijden of om ontstekingen aan de darm te herstellen. Ook kan aanvulling in de vorm van voedingssupplementen zinvol zijn om een verstoorde balans te herstellen. Bij een darmverbeteringsprotocol worden kruiden, voeding en supplementen gebruikt om de darmen te herstellen. Daarnaast kan het behandelplan een stappenplan bevatten om ook leefstijl aanpassingen te maken. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat jij nodig hebt om weer beter te functioneren.
 

Consult

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten en vervolgbehandelingen duren meestal 45 minuten. Het aantal consulten is afhankelijk van de klachten en de voortgang. 

Het vervolgconsult op een ontlastingsonderzoek duurt meestal wel 60 minuten omdat in dit consult het uitgebreide behandelplan voor darmtherapie wordt doorgenomen en uitgelegd

Telefonisch consult is ook mogelijk als het niet lukt een persoonlijke afspraak te maken. Per email kan hiervoor een tijdstip in de agenda gezet worden.

Advies kan ook per email voortgezet worden als het niet lukt een afspraak te maken. Apart advies, dat niet volgt op een afspraak, kan in rekening gebracht worden. Dit wordt eerst gemeld.

 

Het telefonische spreekuur voor korte vragen en informatie is gratis. Je kan vrijblijvend contact opnemen op maandagochtend en donderdagochtend tussen 8.30 - 9.00 uur. tel. 06-15081010.

Tarieven

Eerste consult: €90,-

Vervolgconsult: €70,-

Verolgconsult darmtherapie €90,-

Telefonisch consult €25,- per 15 minuten

Advies per email €45,- (zonder consult)


De kosten van voorgeschreven voedingssupplementen en eventuele uit te voeren (laboratorium) testen zijn niet inbegrepen in de consultprijs.

Ontlastingsonderzoek

basisscreening darm 200,- (hier komt consult en Plan van Aanpak apart bij à 90)

basisscreening darm 280,- met Plan van Aanpak (zonder consult)

Betaling

Consulten vinden  plaats tegen contante betaling, pinbetaling of overmaking. Telefonische consulten en emailadvies kunnen overgemaakt worden na ontvangst van de factuur. Na ieder consult ontvangt u een factuur die u kunt indienen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Ik ben lid van de beroepsvereniging voor Orthomoleculair Therapeuten (MBOG) en in het bezit van AGB-codes. De vergoeding van uw zorgverzekeraar hangt af van uw zorgverzekering en uw gekozen pakket.

 

Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur van tevoren – buiten het weekend – plaats te vinden. BeeBetter is genoodzaakt om de kosten voor een niet tijdige annulering 100% in rekening te brengen.

Als betaling na 2 herinneringen achterwege blijft wordt het bedrag met 10% verhoogd met administratiekosten bij een 3e herinnering. Mocht betaling binnen 1 week dan nog steeds achterwege blijven, dan wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Let wel een incassobureau voegt eigen kosten toe.

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak of informatie op emailadres  info@beebetter.nl of vul het schema in hieronder.

Praktijk: TAC Amsterdam

Borgerstraat 102

Amsterdam

Praktijk: Naarden

Comeniuslaan 10

Naarden/Bussum

 

Naarden/Bussum

Amsterdam