top of page

Diagnostische hulpmiddelen

Vragenlijsten waaronder de neurotransmittervragenlijst

De neurotransmittertest is een vragenlijst die de stand van zake van 4 neurotransmitters in beeld brengt: dopamine, acetylcholine, gaba en serotonine. De neurotransmittertest kan deel uit maken van de intake en geeft aanvullende informatie die belangrijk kan zijn bij de aanpak van je gezondheidsproblemen. Naast deze vragenlijst maak ik vaak gebruik van de oligovragenlijst en de biogene amine lijst.

EMB analyse

De EMB test is een combinatie van bloed en energetische analyse. Het is een diagnostische onderzoeksmethode waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van verschillende elementen van het bloed. EMB vormt een interessante aanvulling op de klassieke bloedanalyse. De aanwezigheid en vorm van bloedcellen, andere partikels, eiwitstoringen en vrije radicaalactiviteit kunnen waargenomen worden. Een EMB-test maakt op grafische wijze inzichtelijk welke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen ten grondslag liggen aan de klachten van de cliënt. De test is zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. 

Ontlastingsonderzoek
Bloedonderzoek
Urineonderzoek
speekselonderzoek

Vaak wil je meten wat er aan de hand is; meten is inderdaad weten. Ik gebruik hiervoor verschillende laboratoria. Om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is kunnen verschillende laboratoriumtesten ingezet worden. Afhankelijk van de klachten kijk ik samen met jou welke test op zijn plek is. De uitslagen analyseer ik en bespreek ze vervolgens met jou in een consult. In dit consult krijg je ook een paln van aanpak. Je krijgt ook altijd zelf de uitslagen van het lab van mij.

En beweeg je wel genoeg?

bottom of page