top of page

Hormonen in Balans?

In de Westerse wereld hebben vrouwen steeds vaker last van een disbalans in hun hormonen. De reden hiervoor is enerzijds aanhoudende stress, superwoman verwachtingen van de maatschappij en niet voldoende kennis over hormonen. Anderzijds zie je dat toxische stoffen, vervuiling, pesticide, PBA's, xeno-oestrogenen, etc een disbalans veroorzaken in de darmen en daarmee indirect in de hormonen. Deze disbalans in de hormonen kan serieuze problemen geven als bijvoorbeeld obesitas, chronische vermoeidheid, osteoporosis en zelfs borstkanker als hier niet voldoende aandacht voor is.

Wat zijn hormonen?

Hormonen zijn chemische boodschappers in het bloed: ze beïnvloeden gedrag, emoties, neurotransmitters, immuunsysteem en hoe voedsel in brandstof om te zetten. Hormonen zijn bijvoorbeeld: cortisol, schildklierhormoon, progesteron, oestrogeen, testosteron, DHEA, etc. De werking van hormonen gebeurt niet in een vacuum: ze zijn allemaal aan elkaar gerelateerd. Als je chronische stress hebt stijgt je cortisolhormoon, maar als cortisol te hoog wordt blokkeert het de receptor van progesteron (het hormoon dat je kalm maakt) en ondanks normale niveaus van progesteron in je bloed, heb je in je cellen een progesteron tekort. Ook het schildklierhormoon wordt door hetzelfde feedbacksysteem bediend als cortisol.

Helaas is cortisol een dominant hormoon, dat geen snars geeft om je geslachtshormonen en je schildklierhormonen, en zich alle hormonen toe-eigent. Je schildklierhormoon probeert nog wel de stress te compenseren, maar dat leidt uiteindelijk tot minder schildklierhormoon. Het gevolg is dat je niet alleen gestressed bent maar ook nog moe, en daarnaast ook aankomt in gewicht.

Cortisol en stress

Het cortisolhormoon wordt primair door het reptielbrein (limbisch systeem) bediend, waar de emoties huizen. Je mee laten slepen door je emoties is meestal geen goede zaak (en is iets anders dan je emoties uiten). Want negatieve emoties zorgen voor veel stress en hoog cortisol. Om je cortisol onder controle te houden is het belangrijk je stress te reguleren. Gelukkig kan je leren om beter te reageren op stress door allerlei technieken als yoga, ademhaling, meditatie, wandelen in de natuur, therapie, hete baden, etc. Door je stress weer onder controle te krijgen, kan je ook je andere hormonen weer in het gareel brengen. Daarnaast moet je zorgen dat je voedingsstatus optimaal is om de gevolgen van stress (vermoeidheid, depressieve gevoelens, slapeloosheid, gewichtstoename, etc) op te vangen en te herstellen.

Hormonen en darmen

Het goed functioneren van de darmen is belangrijk voor de de hormoonbalans. Oestrogeen moet afgebroken worden in de lever en vervolgens afgevoerd via de darmen. Een goede darmflora moet er voor zorgen dat oestrogeen niet opnieuw opgenomen wordt door de darmen zodat oestrogeendominantie kan ontstaan. Het is belangrijk dat de darmflora op orde is. Vaak zie je dat hormoonproblemen en stress & burn out vergezeld worden van darmproblemen. Dan is het belangrijk de darmen te herstellen zodat de darmflora weer optimaal kan meewerken aan het afbreken van oestrogeen en opbouwen van andere hormonen en neurotransmitters (denk bijvoorbeeld aan serotonine).

Hormoonproblemen

Veel voorkomende hormoonproblemen zijn PMS, oestrogeendominantie, onvruchtbaarheid, PCOS, langzame schildklier, burn out, menopauze/overgang.

PMS

Tekort aan progesteron is vaak de reden voor PMS in de tweede helft van de cyclus. Maar er is meer aan de hand. PMS is het resultaat van een slecht gesynchroniseerd samenspel tussen progesteron, allopregnenolone en GABA en serotine in de hersenen. 

 

PCOS

 

Onvruchtbaarheid

Oestrogeendominantie

 

Premenopauze

 

Menopauze | Overgang

bottom of page