top of page
  • Writer's pictureBeeBetter

Gedragsverbetering bij kinderen met Omega 3.

Updated: Jan 2, 2019Visolie voor kind vermindert agressie thuis.

Suppletie met omega 3-visvetzuren verbetert het gedrag van het kind en helpt daarmee agressie binnen het gezin te voorkomen.

In een onderzoek van Portnoy et al (2018) werd de werking van omega 3 op agressief gedrag onderzocht. Aan de studie namen tweehonderd kinderen deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen dagelijks een fruitdrankje met of zonder toevoeging van 1000 mg omega 3-visvetzuren. De suppletieduur bedroeg zes maanden. Aan het begin van de studie en na zes en twaalf maanden rapporteerden de ouders of verzorgers aan de hand van een vragenlijst in hoeverre zij strijd hadden met hun partner en agressief reageerden naar het kind. Ook registreerden ze gedragsproblemen van het kind.

Wanneer het kind gesuppleerd werd met omega 3-visvetzuren had dit een langdurige vermindering van agressie binnen het gezin tot gevolg. De afname van conflicten tussen ouders onderling en met het kind, hield verband met een verbetering van het gedrag van het kind. Er werd geen verschil gezien tussen beide groepen voor wat betreft mishandeling van kinderen.

Een verbetering van het gedrag van het kind onder invloed van omega 3-visvetzuren heeft een langdurige positieve invloed op het hele gezinssysteem, zo blijkt uit de resultaten.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29781086

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page